Sözlükte "süsleme" ne demek?

1. Süslemek eylemi, bezeme, tezyin.
2. Süsleri yerleştirme biçimi ya da sanatı.
3. Sanat yapıtlarının yüzeyini süslemek için kullanılan örge, oyma vb.

Süsleme kelimesinin ingilizcesi

n. decoration, decor, adornment, ornamentation, ornament, trimming, trim, embellishment, enrichment, figuration, molding, moulding, Grace, grace note

Son eklenenler

say